Thông báo về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chương trình đại trà năm 2023

1. Thông báo

- Sinh viên theo dõi thông báo chi tiết tại đây;

- Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp phải hoàn thành phiếu đăng ký xét tốt nghiệp theo mẫu tại đây gửi cho cán bộ hỗ trợ Khoa/Viện,

- Tra cứu thông tin quyết định công nhận tốt nghiệp, xem chi tiết tại đây

Tra cứu thông tin văn bằng tốt nghiệp (sau khi có quyết định tốt nghiệp từ 1 - 2 tháng),

2. Lưu ý

  • Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường ĐH GTVT Tp.HCM xem chi tiết tại đây, 
  • Tra cứu thông tin chứng chỉ GDTC, GDQP xem chi tiết tại đây;
  • Sinh viên liên hệ đăng ký xét tốt nghiệp và nộp hồ sơ cho cán bộ phụ trách từng khoa/Viện  (hạn nhận hồ sơ sinh viên liên hệ cán bộ phụ trách từng khoa, xét tốt nghiệp hàng tháng).
  • Các lớp học thay thế đầu ra chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học sẽ có kế hoạch cụ thể được thông báo tại https://sv.ut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
  • Tất cả các chứng chỉ tin học, anh văn sinh viên tham gia thi tại các tổ chức/trung tâm bên ngoài Trường, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành gửi công văn xác minh trước khi xét tốt nghiệp; 
  • Sinh viên cần hỗ trợ liên hệ Khoa/Viện/Giảng viên thông qua cán bộ hỗ trợ sinh viên;
 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map