Kết quả tốt nghiệp năm 2018

1. Tốt nghiệp đợt tháng 10

  + Đại học chính quy - quyết định 1162/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/10/2018, bấm vào đây để xem chi tiết số lượng 452.

  + Cao đẳng chính quy - quyết định 1163/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/10/2018, bấm vào đây để xem chi tiết số lượng 51.

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 1164/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/10/2018, bấm vào đây để xem chi tiết số lượng 32.

 

2. Tốt nghiệp đợt tháng 8 (sĩ quan dự bị)

  + Đại học chính quy - quyết định số 892/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/8/2018 (xem tại đây), (số lượng 14)

 

3. Tốt nghiệp đợt tháng 7

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định 837/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/7/2018, xem tại đây, (số lượng Đại học 357, Cao đẳng 23)

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 838/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/7/2018, xem tại đây, (số lượng 39)

  + Đại học chương trình chất lượng cao - quyết định 839/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/7/2018, xem tại đây, (số lượng 02)

 

4. Tốt nghiệp đợt tháng 4

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định 700/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/4/2018, xem tại đây, (số lượng Đại học 187, Cao đẳng 25)

  + Hủy kết quả công nhận tốt nghiệp và thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp đã cấp cho Nguyễn Xuân Uyển, ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí ô tô, theo quyết định số 1156/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/10/2018, xem tại đây.

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 701/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/4/2018, xem tại đây, (số lượng 8)

 

5. Tốt nghiệp đợt tháng 3

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định 368/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/3/2018, xem tại đây, (số lượng Đại học 225, Cao đẳng 8)

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 369/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/3/2018, xem tại đây, (số lượng 78)

 

6. Tốt nghiệp đợt tháng 01

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định 47/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/01/2018, xem tại đây, (số lượng Đại học 255, Cao đẳng 41)

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 48/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/01/2018, xem tại đây, (số lượng 31)

  + Đại học chương trình chất lượng cao - quyết định số 49/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/01/2018, xem tại đây, (số lượng 01)

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map