Thông báo điều chỉnh lịch học cho các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2015


Xin xem chi tiết tại đây.


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map