Thông báo tiến độ học tập năm học 2022-2023

TIẾN ĐỘ HỌC TẬP NĂM HỌC  2022-2023 

Xem chi tiết thông tin tại đây


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map