Mẫu đơn mở lớp học phần

Đơn mở lớp học phần cần có xác nhận của Khoa/Viện, cơ sở học, buổi học, mẫu đơn tham khảo tại đây


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map