THÔNG BÁO HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN TIỀN TẠM THU HỌC PHÍ VÀ PHÍ NHẬP HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN KỲ TUYỂN SINH NĂM 2023


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map