Thông báo đăng ký bổ sung học phần dành cho hệ chính quy - đại trà


Phòng Đào tạo thông báo đăng ký các nhóm lớp học phần chưa đủ sĩ số;

1. Thời gian đăng ký bổ sung từ 14h00 ngày 30/01/2023 đến hết 16h00 ngày 01/02/2023

2. Tất cả các nhóm đã mở chính thức, sinh viên chỉ đăng ký thêm không thể điều chỉnh/hủy học phần sau khi đã đăng ký thành công;

3. Sinh viên chỉ đăng ký các học phần Đồ án, TKMH sau khi đăng ký/hoàn thành các học phần lý thuyết;

4. Sinh viên đăng ký học lại/cải thiện các học phần cùng Khóa 2022 theo dõi thông báo đăng ký học phần cho Khóa 2022 chi tiết công bố trên sv.ut.edu.vn; 

5. Các đơn xin mở lớp, nếu đủ điều kiện sẽ hỗ trợ mở bổ sung trong đợt này./
Lưu ý: Đối với sinh viên Khóa 2022, theo dõi và tự đăng ký học phần theo thông báo dự kiến tháng 03/2023 sẽ mở đợt đăng ký, sinh viên theo dõi lịch học trên trang cá nhân, các trường hợp cần hỗ trợ về lịch học sinh viên liên hệ email phòng Đào tạo http://pdt@ut.edu.vn


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map