Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020

(Thông báo số 11/TB-ĐHGTVT, ngày 06/01/2020)

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Đăng ký trực tuyến tại http://enroll.ut.edu.vn/

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map