Hướng dẫn

1/ Đăng nhập:

Bước 1: Sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://sv.ut.edu.vn

Bước 2: Nhập Mã sinh viên, Mật khẩu, Mã bảo vệ để tiến hành đăng nhập


2/ Thanh toán học phí:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, hồ sơ sinh viên sẽ hiện ra, nhấn chọn dòng “Công nợ sinh viên” để tiến hành thanh toán học phí

Bước 2: Trong “Công nợ sinh viên” sẽ hiện lên thông tin các môn học sinh viên chưa đóng tiền. Để thanh toán, thực hiện theo trình tự: 1/ Chọn môn học, 2/ Chọn thanh toán qua Vietinbank, 3/ Ấn vào nút “Thanh toán”

Description: D:\Documents and Settings\minh.nguyenquang\Desktop\NTT3.JPG

Bước 3: Cửa sổ xác nhận nội dung thanh toán hiện lên, chọn mục “Thanh toán” để tiếp tục

Bước 4: Cửa sổ thanh toán hiện lên, nhập các thông tin cần thiết và chọn “Thanh toán” để tiếp tục

Description: D:\Documents and Settings\minh.nguyenquang\Desktop\1.JPG

Bước 5: Cửa sổ xác nhận thanh toán hiện lên, thực hiện theo trình tự: 1/Nhập mã kiểm tra à 2/Chập nhận điều khoản thanh toán à 3/ Chọn “OK”

Bước 6: Nhập mã OTP (được gửi về điện thoại) để xác nhận thanh toán.

Description: D:\Documents and Settings\minh.nguyenquang\Desktop\3.JPG

Bước 7: sau khi thanh toán thành công, trang web sẽ trả về thông báo:

3/ Lưu ý:

- Sinh viên có thể vào mục “Danh sách phiếu thu học phí” để xem chi tiết các mục thanh toán của mình như hình bên dưới:

- Sau khi chọn “Thanh toán”, nếu thanh toán không thành công hoặc xảy ra lỗi giữa chừng thì các môn học được chọn để thanh toán sẽ bị khóa và không thể thực hiện thanh toán được dưới mọi hình thức. Sau 60 phút các môn học này sẽ tự động được mở, hoặc sinh viên có thể vào mục “Danh sách phiếu thu học phí” để thực hiện hủy.


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map