Quy định chuẩn đầu ra và chương trình ngoại ngữ từ khoá 2020

Chuẩn đầu ra và chương trình ngoại ngữ trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 670/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2020 của Hiệu trưởng Trường

Quy định này áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020, và có hiệu lực thi hành từ năm học 2020-2021

Xem chi tiết tại đây.

_____


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map