Các quyết định cho phép ngành đào tạo của Trường

 

1/ Đào tạo Đại học (17)

 

  + Ngành Kỹ thuật ô tô, mã số 7520130 (1047/QĐ-BGDĐT, ngày 19/4/2019)

  + Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số 7580202 (1046/QĐ-BGDĐT, ngày 19/4/2019)

  + Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mã số 7510605 (1045/QĐ-BGDĐT, ngày 19/4/2019)

  + 14 ngành đào tạo (quyết định 942/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2018)
 

2/ Đào tạo Đại học chương trình chất lượng cao (10)

Văn bản

  + Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (văn bản 5528/BGDĐT-GDĐHngày 05/12/2018)

  + Ngành Công nghệ thông tin (văn bản 5528/BGDĐT-GDĐHngày 05/12/2018)

  + Ngành Khai thác vận tải (văn bản 4142/BGDĐT-GDĐH, ngày 24/8/2016)

  + Ngành Kinh tế xây dựng (văn bản 4142/BGDĐT-GDĐH, ngày 24/8/2016)

  + Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông (văn bản 4142/BGDĐT-GDĐH, ngày 24/8/2016)

  + Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (văn bản 2525/BGDĐT-GDĐH, ngày 27/5/2015)

  + Ngành Khoa học hàng hải (văn bản 2525/BGDĐT-GDĐH, ngày 27/5/2015)

  + Ngành Kinh tế vận tải (văn bản 2525/BGDĐT-GDĐH, ngày 27/5/2015)

  + Ngành Kỹ thuật cơ khí (văn bản 2525/BGDĐT-GDĐH, ngày 27/5/2015)

  Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (quyết định 4445/QĐ-BGDĐT, ngày 04/10/2013)

 

3/ Đào tạo Thạc sĩ (12)
 

  + Ngành Kỹ thuật ô tô, mã số 8520130 (quyết định 247/QĐ-BGDĐT, ngày 28/01/2019)

  + Ngành Kỹ thuật điện, mã số 8520201 (quyết định 247/QĐ-BGDĐT, ngày 28/01/2019)

  + Ngành Quản lý xây dựng, mã số 8580302 (quyết định 990/QĐ-BGDĐT, ngày 15/3/2018)

  + 09 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ (quyết định 942/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2018)

 

4/ Đào tạo Tiến sĩ (5)

 

  + Ngành Tổ chức quản lý vận tải, mã số 9840103 (quyết định 990/QĐ-BGDĐT, ngày 15/3/2018)

  + 04 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ (quyết định 942/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2018)

 

5/ Đại học Văn bằng 2

 

  + Quyết định 3570/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, ngày 28/6/2004.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map