Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ - năm 2019

(Công khai theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

và Quyết định số 872/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. HCM) 

STT

Trình độ/Chương trình đào tạo,

bồi dưỡng

Chỉ tiêu

Nhập học, tham gia

Tốt nghiệp

Số lượng phôi

Ghi chú

VBCC in/mua nhập vào

VBCC đã sử dụng

VBCC đã cấp

VBCC hỏng, thu hồi

1

Tiến sĩ

               

2

Thạc sĩ

               

3

Đại học (UT)

               

Chính quy

               

Vừa làm vừa học

               

4

Cao đẳng

               

5

Giáo dục Quốc phòng An ninh

               

6

Công nghệ Thông tin cơ bản

               

7

Công nghệ Thông tin nâng cao

               

VBCC: văn bằng chứng chỉ 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map