Năm học 2018-2019

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 

1/ Danh sách ngành theo trình độ đào tạo, xem tại đây

2/ Cam kết chất lượng đào tạo từng ngành, từng trình độ đào tạo, xem chi tiết tại đây.

3/ Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:

    + Điều kiện xác định chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, xem tại đây

    + Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018, xem tại đây

    + Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy chi tiết từng ngành/chuyên ngành, xem tại đây

    + Đề án tuyển sinh năm 2018: Phiên bản cập nhật tháng 3/2018 

                                                     Phiên bản cập nhật tháng 7/2018.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map