Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo

1/ Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo - cập nhật năm 2020 (xem tại đây)

 

2/ Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo - cập nhật năm 2018 (xem tại đây)

 

3/ Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo - cập nhật năm 2016 (xem tại đây)

 

4/ Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo - trước năm 2011 (xem tại đây)

 

5/ Danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo chương trình chất lượng cao:

    5.1 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  (theo công văn 5528/BGDĐT-GDĐH, 05/12/2018)

          Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp

    5.2 Ngành Công nghệ thông tin  (theo công văn 5528/BGDĐT-GDĐH, 05/12/2018)

    5.3 Ngành Khai thác vận tải  (theo công văn 4142/BGDĐT-GDĐH, 24/8/2016)

          Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

    5.4 Ngành Kinh tế xây dựng  (theo công văn 4142/BGDĐT-GDĐH, 24/8/2016)

    5.5 Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông  (theo công văn 4142/BGDĐT-GDĐH, 24/8/2016)

          Chuyên ngành Điện tử viễn thông

    5.6 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  (theo công văn 2525/BGDĐT-GDĐH, 27/5/2015)

          Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường

    5.7 Ngành Khoa học hàng hải  (theo công văn 2525/BGDĐT-GDĐH, 27/5/2015)

          Chuyên ngành Điều khiển tàu biển

          Chuyên ngành Quản lý hàng hải

    5.8 Ngành Kinh tế vận tải  (theo công văn 2525/BGDĐT-GDĐH, 27/5/2015)

          Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

    5.9 Ngành Kỹ thuật cơ khí  (theo công văn 2525/BGDĐT-GDĐH, 27/5/2015)

          Chuyên ngành Cơ khí ô tô

    5.10 Ngành Kỹ thuật xây dựng  (theo Quyết định 4445/QĐ-BGDĐT, 04/10/2013)

          Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map