Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo

 

1/ Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo - trước năm 2011 (xem tại đây).

 

2/ Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo - cập nhật năm 2016 (xem tại đây).

 

3/ Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo - cập nhật năm 2018 (xem tại đây).


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map