Đại học văn bằng 2

Kinh tế vận tải biển

1. Kinh tế vận tải biển
  1. Khóa 2012 về trước

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 38 992 862
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map