Đại học liên thông

Điều khiển tàu biển

1. Điều khiển tàu biển
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo Chương trình Đại học chính quy

Khai thác máy tàu thủy

1. Khai thác máy tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo Chương trình Đại học chính quy

Công nghệ thông tin

1. Công nghệ thông tin
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo Chương trình Đại học chính quy

Cơ khí ô tô

1. Cơ khí ô tô
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo Chương trình Đại học chính quy

Kinh tế vận tải biển

1. Kinh tế vận tải biển
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo Chương trình Đại học chính quy

Kinh tế xây dựng

1. Kinh tế xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo Chương trình Đại học chính quy

Xây dựng cầu đường

1. Xây dựng cầu đường
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo Chương trình Đại học chính quy

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map