Đại học chất lượng cao

Kỹ thuật cơ khí

1. Cơ khí ô tô
  1. Khóa 2016

Kinh tế vận tải

1. Kinh tế vận tải biển
  1. Khóa 2015, khóa 2016

Khoa học hàng hải

1. Điều khiển tàu biển
  1. Khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Xây dựng Cầu đường
  1. Khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016

Kỹ thuật điện tử truyền thông

1. Điện tử viễn thông
  1. Khóa 2016

Kinh tế xây dựng

1. Kinh tế xây dựng
  1. Khóa 2016

Khai thác vận tải

1. Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
  1. Khóa 2016

Ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
  1. Khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map