Danh sách lớp và sinh viên hết hạn đào tạo tính đến hết học kỳ 2 năm học 2016-2017

Danh sách lớp quá hạn đào tạo (xem tại đây)

Danh sách lớp sắp hết hạn đào tạo (xem tại đây).


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map