Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Link tra cứu kết quả xử lý học vụ http://online.ut.edu.vn/


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map