Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2019

 

Đại học chính quy - quyết định 2192/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 27/12/2019 (xem tại đây)

(Số lượng 06)

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map