Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

 

Tốt nghiệp đại học chính quy, quyết định 1322/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 19/9/2019, xem tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map