Thông tin sơ bộ về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt bổ sung 19/9/2019

 

Xem kết quả dự kiến tại đây.

 

Lưu ý:

- Sinh viên cần kiểm tra thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, kết quả xếp loại tốt nghiệp,... và phản hồi các sai sót (nếu có) về phòng Đào tạo trước ngày 04/10/2019. Sau thời gian này nhà trường sẽ hoàn tất thủ tục để in bằng chính thức. 

- Sinh viên có kết quả xét Đạt có thể đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tại phòng Đào tạo trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp chính thức.

Thông tin liên hệ: cô Nguyễn Thanh Bình - Phòng Đào tạo, số điện thoại 028 38 992 862


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map