Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7/2019

 

1/ Đại học chính quy, xem tại đây

Các quyết định số 402/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/7/2019, số 422/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 23/7/2019

 

2/ Cao đẳng chính quy, xem tại đây

Các quyết định số 403/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/7/2019, số 423/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 23/7/2019

 

3/ Liên thông đại học chính quy, xem tại đây

Các quyết định số 404/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/7/2019, số 424/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 23/7/2019


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map