Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

 

1/ Đại học chính quy - quyết định 282/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/4/2019 (xem tại đây)

 

2/ Cao đẳng chính quy - quyết định 283/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/4/2019 (xem tại đây)

 

3/ Liên thông đại học chính quy - quyết định 284/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/4/2019 (xem tại đây).

 

4/ Chương trình Chất lượng cao:

    Quyết định 65/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 18/02/2019,

    Quyết định 106/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 18/3/2019.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map