Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2018

 

1/ Đại học chính quy - quyết định 1162/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/10/2018 (xem tại đây)

 

2/ Cao đẳng chính quy - quyết định 1163/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/10/2018 (xem tại đây)

 

3/ Liên thông đại học chính quy - quyết định 1164/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 16/10/2018 (xem tại đây).


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map