Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2018 (sĩ quan dự bị)

Quyết định số 892/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 23/8/2018 (xem tại đây)


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map