Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm 2019

 

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp năm 2019
 

- Đợt 1 ngày 15/01/2019

- Đợt 2 ngày 16/4/2019

- Đợt 3 ngày 16/7/2019

- Đợt 4 ngày 15/10/2019.


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map