Danh sách lớp và sinh viên quá hạn/sắp hết hạn đào tạo

Danh sách lớp quá hạn đào tạo (xem tại đây)

Danh sách lớp sắp hết hạn đào tạo (xem tại đây).


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 38 992 862
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map