Thông tin kết quả xét công nhận tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông đợt tháng 01 năm 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM

                        PHÒNG ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

Kết quả sơ bộ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2017 và cập nhật thông tin in bằng

 

1/   Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy đợt tháng 01 năm 2017 (xem tại đây). 

 

2/   Sinh viên kiểm tra kết quả để kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo các sai sót thông tin cá nhân, xếp loại tốt nghiệp (nếu có).

     Thời gian phản ánh đến hết ngày 16/02/2017.

     Sau thời gian này, nhà trường sẽ tiến hành các thủ tục in bằng tốt nghiệp theo thông tin đã công bố. Nhà trường không chịu trách nhiệm về các sai lệch thông tin sau khi đã in bằng.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map