Mẫu đơn hủy học phần

1/ Sinh viên thuộc diện chuyển chương trình đào tạo, tải mẫu đơn tại đây.

 

2/ Sinh viên thuộc diện đã hoàn thành chương trình học, tải mẫu đơn tại đây.


Lưu ý:

------------------------------

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map