Hình thức trình bày văn bản

(Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CƠ BẢN

Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm

Xem đầy đủ nội dung Thông tư 01/2011/TT-BNV file word, file pdf

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map