Mẫu xác nhận học phần tương đương/thay thế

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

Lưu ý:

- Đơn phải có xác nhận của Khoa, Bộ môn quản lý học phần

- Sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map