Nhân sự

 
STT Học vị - Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ, thông tin liên hệ
1

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Trưởng Phòng

Quản lý công việc của Phòng Đào tạo;

Địa chỉ: phòng A002 (cơ sở chính)

Điện thoại: (028) 35 127 992

Email: tuanna@ut.edu.vn

2

 

ThS. Trần Đình Long

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác

- Kế hoạch đào tạo

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

3

ThS. Mai Duy Phương

Tổ trưởng Tổ tuyển sinh

Công việc đảm nhận:

+ Phụ trách công tác tuyển sinh

Địa chỉ: phòng B.2

Điện thoại: (028) 3512 6902, (028) 3512 8360

Email: phuong.mai@ut.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên chính

Công việc đảm nhận (chuyển về từ 24/4/2018):

+ Phụ trách xét công nhận tốt nghiệp

+ Phối hợp tính, thanh toán khối lượng giảng dạy hệ chính quy, quản lý hợp đồng đào tạo

+ Giải quyết đơn nghỉ học, nhập học trở lại, chuyển trường; soạn thảo quyết định

+ Báo cáo thống kê đào tạo

+ Thư ký họp phòng.

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

- Email: ntbinh@hcmutrans.edu.vn  , ntbinh@ut.edu.vn

 

5

ThS. Nguyễn Hữu Hiệp

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Quản lý lịch giảng dạy; xử lý báo nghỉ, dạy bù

+ Xét, xử lý học vụ; quản lý quyết định học vụ

+ Xét duyệt điểm đủ điều kiện cấp chứng chỉ, điều kiện tốt nghiệp

+ Phụ trách cập nhật trạng thái sinh viên vào hệ thống quản lý

+ Báo cáo thống kê đào tạo

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: hiep.nguyen@ut.edu.vn

6

ThS. Len Văn Nam

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Kế hoạch đào tạo chi tiết (thời khóa biểu)

+ Phối hợp quản lý sinh viên hệ cử tuyển.

+ Báo cáo thống kê đào tạo

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: nam.len@ut.edu.vn

7

ThS. Trần Thị Yến

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp nhận đăng ký, quản lý hồ sơ; nhận - trả đơn thư sinh viên

+ Hỗ trợ công tác kế hoạch đào tạo

+ Quản lý lưu trữ hồ sơ Phòng Đào tạo

+ Công tác ISO

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở chính), K001 (cơ sở quận 12)

Điện thoại: (028) 38 992 862 (cơ sở chính),

Email: yen.tran@ut.edu.vn

8

KS. Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp sinh viên

+ Tiếp nhận đăng ký, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, bản sao văn bằng

+ Xác minh, tra cứu văn bằng, chứng chỉ

+ Báo cáo thống kê văn bằng chứng chỉ.

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: ngoc.nguyen@ut.edu.vn

10 ThS. Lê Huỳnh Long Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Hỗ trợ công tác kế hoạch đào tạo

+ Công tác quản lý điểm

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: long.le@ut.edu.vn
11

CN. Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp sinh viên

+ Hỗ trợ công tác kế hoạch đào tạo, 

+ Phụ trách xét điều kiện thi, làm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp

Địa chỉ: K001 (cơ sở quận 12)

Điện thoại:    (028) 37 185 103 (cơ sở quận 12)

Email: phuong_hh@ut.edu.vn

12

ThS. Khúc Thủy Liên

Giảng viên

Công việc đảm nhận:

+ Công tác tuyển sinh;

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

13

CN. Ngô Xuân Diệu

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Công tác tuyển sinh;

Địa chỉ: phòng B.2

Điện thoại: (028) 3512 6902, (028) 3512 8360

Email: dieu.ngo@ut.edu.vn

14 Vũ My Trang Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Lập kế hoạch thi kết thúc học phần, quản lý danh sách thi

+ Công tác hành chính của Phòng

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

 

 

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map