Nhân sự

     Tính đến tháng 10/2016, phòng Đào tạo có 09 CB-NV

STT Học vị - Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ/thông tin liên hệ
1

TS. Trần Thiện Lưu

Trưởng phòng

Phụ trách chung

 

Địa chỉ: phòng A002 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 35 127 992

Email: tranluu@ut.edu.vn

 

2

ThS. Cao Hữu Vinh

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Kế hoạch đào tạo chi tiết (thời khóa biểu)

+ Chương trình đào tạo

+ Triển khai chi tiết phần mềm PMT-EMS

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: vinh.cao@ut.edu.vn

           chvinh@hcmutrans.edu.vn

3

ThS. Trần Trung Nguyên

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Phối hợp tính, thanh toán khối lượng giảng dạy hệ chính quy, quản lý hợp đồng đào tạo

+ Giải quyết đơn nghỉ học, nhập học trở lại

+ In văn bằng, chứng chỉ

+ Công tác ISO

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: nguyen.tran@ut.edu.vn

           trantrungnguyen@hcmutrans.edu.vn

4

ThS. Bùi Quang Vương

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Quản lý điều kiện thi/làm luận văn tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp, dữ liệu trích ngang in văn bằng

+ Quản lý quyết định sinh viên

+ Thư ký tuyển sinh

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: vuong.bui@ut.edu.vn

           buiquangvuong@hcmutrans.edu.vn 

5

CN. Ngô Thị Bích Hồng

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

 

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: hong.ngo@ut.edu.vn

6

ThS. Len Văn Nam

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Lập kế hoạch thi kết thúc học phần, quản lý danh sách thi

+ Quản lý giảng dạy

+ In, sao lục bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

+ Phối hợp quản lý sinh viên hệ cử tuyển

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: nam.len@ut.edu.vn

           lenvannam@gmail.com

7

KS. Trần Thị Yến

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp sinh viên, nhận trả đơn thư sinh viên

+ Quản lý lưu trữ hồ sơ (quyết định, văn bản đến - đi, thông báo,...)

+ Tiếp nhận đăng ký, quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh

+ Cấp bảng điểm tiếng Anh

+ Thư ký hội đồng tuyển sinh

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

Địa chỉ:

phòng A010 (cơ sở 1)

phòng K001 (cơ sở 3)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: yen.tran@ut.edu.vn

           yenthitran2003@gmail.com

8

KS. Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp nhận đăng ký, cấp phát bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm

+ Xác minh văn bằng

+ Quản lý chương trình đào tạo.

+ Báo cáo thống kê văn bằng chứng chỉ.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: ngoc.nguyen@ut.edu.vn

9 KS. Nguyễn Hữu Hiệp Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Quản lý điểm; in bảng điểm tiếng Việt

+ Xét, xử lý học vụ; quản lý quyết định học vụ và cập nhật trạng thái sinh viên.

 

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: hiep.nguyen@ut.edu.vn

 

Tập thể Phòng Đào tạo (11/2016)


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map