Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 đại học chính quy hệ đại trà

Theo dõi thông báo chi tiết tại đây./

Mẫu đơn mở lớp tham khảo tại đây


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map