Thông báo về thời gian dạy - học đại học chính quy

- Thông báo có hiệu lực từ học kỳ 1(2021-2022), xem chi tiết tại đây./


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map