Thông tin hỗ trợ trực tuyến sinh viên

1. Phòng Đào tạo

- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kế hoạch, xử lý học vụ, bảng điểm, các thông tin về chứng chỉ GDTC-GDQP, xét tốt nghiệp qua email pdt@ut.edu.vn (Lưu ý sinh viên cần cung cấp thông tin và viết nội dung ngắn gọn đúng nội dung, những nội dung không hợp lệ Phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ)
- Sinh viên đã tốt nghiệp cần liên hệ hỗ trợ tại đây: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=76
 
Lưu ý: Sinh viên không liên hệ cập nhật công nợ học phí tại Phòng Đào tạo

2. Hỗ trợ về tài khoản email của nhà trường, học và thi trực tuyến

Tài khoản hệ thống thông tin nội bộ không phải là tài khoản email có định dạng MSSV@sv.ut.edu.vn.

- Email này do Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin Nhà trường phụ trách. Sinh viên muốn được cấp hoặc gặp trục trặc trong quá trình sử dụng (mất mật khẩu, mất tài khoản, ...) thì liên hệ với Trung tâm bằng cách như sau:

- Sinh viên đăng nhập "Hệ thống hỗ trợ trực tuyến" (http://support.ut.edu.vn, đăng nhập như vào Cổng thông tin sinh viên) -> Chọn chủ đề hỗ trợ có tên " TT DL&CNTT / Tài khoản Email và Epmt" để được Trung tâm xem xét và giải quyết.

- Điện thoại văn phòng Trung tâm: 02835120869.

3. Sinh viên liên hệ hỗ trợ về học phí/công nợ vui lòng liên hệ Phòng Tài vụ để được hỗ trợ

Thông tin liên hệ phòng tài vụ  chi tiết tại

4. Hỗ trợ về công nợ học phần Tiếng Anh HK2(20-21) xem chi tiết tại đây


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map