Thông báo về việc triển khai giảng dạy, học và thi trực tuyến

Nhà Trường triển khai dạy học trực tuyến các lớp học phần từ ngày 10/5/2021 theo thời khoá biểu và kế hoạch học tập đã được phê duyệt cho đến khi có thông báo mới./

Xem chi tiết thông báo xem tại đây


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map