Thông báo đăng ký học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Căn cứ dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, Phòng Đào tạo thông báo lịch đăng ký học phần bổ sung như sau:

 - Thời gian : 

Đợt 1 : Từ 14h00 ngày 04/02/2021 đến 17h00 ngày 09/02/2021

Đợt 2 : Từ 10h00 ngày 05/03/2021 đến 17h00 ngày 10/03/2021

- Đối tượng : Sinh viên hệ chính quy

- Hình thức đăng ký : đăng ký online qua cổng thông tin sv.ut.edu.vn

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map