Đăng ký học tiếng Anh dành cho sinh viên khoá 2020

THÔNG BÁO

 

- Nội dung: đăng ký học tiếng Anh chương trình tổng quát (theo thông báo)

- Đối tượng: sinh viên khoá 2020

- Thời gian đăng ký: từ 08 giờ 00 ngày 21/11/2020 đến 16 giờ 00 ngày 22/11/2020

- Hình thức đăng ký: trực tuyến tại trang https://sv.ut.edu.vn/, sau khi Đăng nhập >> vào mục "Đăng ký môn học điều kiện"

 

Lưu ý:

-  Sinh viên đăng ký vào lớp tiếng Anh phù hợp theo kết quả kiểm tra đầu vào.

-  Các ký hiệu phòng học:

   + Phòng học tại cơ sở 1 (quận Bình Thạnh) bắt đầu từ các ký hiệu: B, C, D, E, F (ví dụ: E001, F101,...), HTA

   + Phòng học tại cơ sở 2 - KTX (quận 2) bắt đầu từ các ký hiệu: N, P, Q (ví dụ: N203, P005, Q001,...)

   + Phòng học tại cơ sở 3 - (quận 12) bắt đầu từ các ký hiệu: H, I, K, L, M (ví dụ: H401, I002, L001,...), HTK

-  Thông tin tiết học bắt đầu, kết thúc xem tại Quy định

-  Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ: phòng Đào tạo - phòng A010 - cơ sở 1 (số 02, đường Võ Oanh, Bình Thạnh), điện thoại (028) 38 992 862, email: pdt@ut.edu.vn

_____


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map