Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào năm học 2020-2021 (đợt 1)

 

1. Đối tượng tham gia và hình thức đăng ký

+ Sinh viên khóa 2020 (nhập học từ ngày 07/9/2020 - 11/9/2020) kiểm tra theo lịch sắp xếp của phòng Đào tạo, xem tại trang http://online.ut.edu.vn hoặc trang cá nhân sinh viên https://sv.ut.edu.vn/ (dữ liệu sẽ được cập nhật từ chiều ngày 10/9/2020 và sau khi sinh viên đã nhập học).

+ Sinh viên các khóa cũ (2018, 2019) chưa tham gia kiểm tra hoặc chưa đạt kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào tự đăng ký ca kiểm tra phù hợp, xem và đăng ký tại trang: http://online.ut.edu.vn

 

2. Thời gian kiểm tra

Trong 2 ngày 12/9/2020 và 13/9/2020

Cụ thể các ca kiểm tra:

+ Buổi sáng: ca 1 (8g00 – 9g00), ca 2 (9g10 – 10g10), ca 3 (10g20 – 11g20)

+ Buổi chiều: ca 4 (13g00 – 14g00), ca 5 (14g10 – 15g10), ca 6 (15h20 – 16g20)

 

3. Lưu ý

+ Sinh viên có thể tham gia kiểm tra thử tại: https://courses.ut.edu.vn (chọn mục kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu vào 2020)

+ Sinh viên sử dụng tài khoản trang cá nhân sinh viên (tên đăng nhập: mã số sinh viên, mật khẩu: mặc định ngày tháng năm sinh dạng ddmmyyyy) để đăng nhập các trang nêu trên. Sinh viên nên thay đổi và nhớ mật khẩu mới ngay lần đầu đăng nhập để đảm bảo tính bảo mật.

+ Sinh viên tham gia kiểm tra đầu vào đạt yêu cầu mới đủ điều kiện học học phần Tiếng Anh 5 thuộc chương trình đào tạo chính thức.

+ Sinh viên không tham gia kiểm tra, hoặc không đạt phải tham gia học tiếng Anh bổ trợ theo quy định.

+ Trường hợp sinh viên đạt các yêu cầu về miễn thi/học tiếng Anh phải nộp đơn về Phòng Đào tạo trước ngày 12/9/2020 để được xem xét giải quyết.

+ Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ: phòng Đào tạo - phòng A010 - cơ sở 1 (số 02, đường Võ Oanh, Bình Thạnh), điện thoại (028) 38 992 862 (CV phụ trách Nguyễn Hữu Hiệp), email: pdt@ut.edu.vn

_____

 

 

 

  


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map