Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo ngày kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

- Thời gian 30/5/2020

- Sinh viên đã đăng ký cần theo dõi ca thi của mình tại trang đăng ký trực tuyến http://enroll.ut.edu.vn/

- Sinh viên chưa đăng ký thì tiếp tục đăng ký tại trang http://enroll.ut.edu.vn/

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map