Trang thông tin Học bổng - Việc làm

Nhà trường đã mở trang Thông tin Học bổng - Việc làm

Sinh viên xem chi tiết tại http://hbvl.ut.edu.vn/.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map