Mức điểm quy đổi khi xét miễn học, miễn thi học phần Tiếng Anh tổng quát

 

Xem chi tiết tại đây.


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map