Thông báo nhận chứng chỉ GDQP-AN; chứng chỉ môn học GDTC, Bơi - đợt 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất, chứng chỉ môn học Bơi, chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đợt 5 năm 2018)

Danh sách sinh viên đã được cấp chứng chỉ trong đợt đăng ký từ ngày 04/9/2018 đến 31/11/2018

- Chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất 

- Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Lưu ý: sinh viên đến nhận chứng chỉ phải mang theo Phiếu đăng ký làm chứng chỉ và Giấy tờ tùy thân (Thẻ sinh viên của Trường, hoặc CMND/Căn cước công dân).

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map