Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất, Bơi, GDQP-AN đợt 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất, chứng chỉ môn học Bơi, chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đợt 4 năm 2018)

Danh sách sinh viên đã được cấp chứng chỉ trong đợt đăng ký từ ngày 01/6/2018 đến 31/8/2018

- Chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất (xem tại đây)

- Chứng chỉ môn học Bơi

- Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

Lưu ý: sinh viên đến nhận chứng chỉ phải mang theo Phiếu đăng ký làm chứng chỉ và Giấy tờ tùy thân (Thẻ sinh viên của Trường, hoặc CMND/Căn cước công dân).

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map