Kết quả giải quyết đơn nhận và xóa điểm I học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Lưu ý: Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo nhận danh sách dự thi và phiếu điểm bổ sung trước khi thi 1 tuần sau khi có kết quả xóa điểm I thành công.

 Xem chi tiết tại đây.

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map