Hướng dẫn thủ tục nhận - xóa điểm I

- Sinh viên có lý do chính đáng được phép đề nghị nhận điểm I(tạm hoãn thi) theo quy định.

- Thủ tục nhận - xóa điểm I:

      + Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng đào tạo. Kết quả giải quyết đơn nhận điểm I được công bố tại website phòng đào tạo.

      + Đối với các trường hợp nhận điểm I thành công, trong thời hạn 01 năm sinh viên phải đăng ký xóa điểm I và đơn xóa điểm I được nộp về phòng đào tạo trước ngày thi chậm nhất 1 tuần.

- Danh sách sinh viên đăng ký nhận điểm I thành công xem tại đây (cập nhật đến ngày 15/03/2021)

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map