Thông báo điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Xem chi tiết tại đây.

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map