Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học phần GDQP - AN học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Xem chi tiết tại đây


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 38 992 862
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map